Onderhandelingen en de koopovereenkomst

Zodra de koper zich heeft aangediend, gaan we voor u met hem in onderhandeling. Wij behartigen daarbij uw belang, maar treden als bemiddelaar op om tot een prettig en verantwoord resultaat te komen voor zowel koper als verkoper.
Wij adviseren de koper altijd om een eigen NVM aankoopmakelaar in de arm te nemen. Hij treedt dan op als belangenbehartiger van de koper.

Als de koop mondeling is gesloten zullen we de gemaakte afspraken zo snel mogelijk vastleggen in een koopovereenkomst. We maken dan een afspraak met u en met de koper om de akte door te nemen en te ondertekenen. We houden vervolgens nauwlettend in de gaten of de benodigde hypotheek zo snel mogelijk geaccordeerd wordt en dat de koper de waarborgsom stort of de bankgarantie afgeeft.

Wij controleren alle notariële aktes en afrekeningen en begeleiden u bij de notaris.

Zoals gezegd wij ontzorgen u tijdens het gehele verkooptraject. Onze taak is pas afgerond nadat de eigendomsoverdracht bij de notaris heeft plaats gevonden.