Taxatiewaarden

In het taxatierapport worden de verschillende waarden genoemd. De drie meest voorkomende waarden zijn:

  • Marktwaarde
    Dit is de prijs die bij de onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van huur en gebruik en op de voor de onroerende zaak meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.
  • De executiewaarde bij eigen gebruik
    Dit is de prijs die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed, waarbij er vanuit gegaan is dat de koper met het proces-verbaal van veiling ontruiming van het onroerend goed kan bewerkstelligen.
  • Herbouwwaarde
    Dit is het bedrag benodigd voor herbouw van het gebouw onmiddellijk na het voorval op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming.